CD ਪਲੇਅਰ

ਕਿਸੇ ਸੀਡੀ ਪਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਟੋਨ, ਮਿਜ਼ਾਜ, ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।