ਨੇਲ ਗਨ

ਨੇਲ ਗਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੇਲ ਗਨ ਭਾਰੀ ਹੱਥਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਵਰਬੋਰਡ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਨੇਲ ਗੰਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੇਲ ਗੰਨ ਉਸ ਸੌਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ।