ਬਿਕਨੀ

ਬਿਕਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਔਰਤ ਪੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਬੂ ਜਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਕਨੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਿਮਸੂਟ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨੀਲਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਲਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੀਚ ‘ਤੇ ਬਿਕਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਕਨੀ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।