ਕੈਬਿਨ

ਲੱਕੜ ਦੀ ਝੌਪੜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਝੌਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡਰੱਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਝੌਪੜੀ ਉਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।