ਸੈਲਰੀ

ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਲਰੀ ਉਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਓ ‘ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।