ਕੱਦੂ

ਕੱਦੂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖੇਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਦੂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਮਰਜਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ~ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੱਦੂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੱਦੂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।