UFO, UFO (ਅਗਿਆਤ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ.ਐਫ.ਓ. ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੁਆਚ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ UFO ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਾੜ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਦੇਖੋ।