ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼

ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਚੂਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ।