ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦੇਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬੁਆਏਫਰੈਂਡ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੁਆਏਫਰੈਂਡ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ।