ਜੈਤੂਨ

ਕੈਂਡੀ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਿਸਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।